Góry w Polsce mamy bardzo ładne, od mniejszych np. Beskid Sądecki, Gorce aż po Tatry.